+420 608 080 277 Kontaktujte nás

Jak reklamovat

Místem uplatnění reklamace (práv z vadného plnění) je provozovna prodávajícího uvedená v záručním / reklamačním listu. Doporučujeme reklamaci uplatnit přímo na uvedené adrese.

Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko naší společnosti po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Zboží na reklamaci posílejte – pokud možno – v původním obalu. Dopravce neručí za špatně (nevhodně či nedostatečně) zabalené zásilky reklamovaného zboží. POZOR – při nevhodně či nedostatečně zabaleném reklamovaném zboží nelze uznat práva z vadného plnění, pokud je zjištěno mechanické poškození zboží při přepravě.

Doporučujeme:

  • doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, účtenka – pokud možno kopie) , nebo uvést jeho variabilní symbol
  • záruční / reklamační list (byl-li při nákupu vystaven / přiložen)
  • co nejvýstižnějším způsobem popsat závadu, její projevy, případně četnost výskytu

V případě jakýchkoli nejasností o postupu při reklamaci doporučujeme detaily konzultovat s našimi pracovníky na tel.: +420 608 080 277 případně e-mail: shop@fit-machine.cz.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po ukončení reklamačního řízení kupujícího informujeme prioritně telefonicky, v případě opakované nedostupnosti e-mailem, příp. dopisem. Kupující je seznámen s průběhem reklamačního řízení, jeho výsledkem a zároveň se s kupujícím domlouváme na předání, případně expedici reklamovaného zboží. Kupujícímu bude zboží expedováno nejdříve po jeho souhlasu, abychom se vyhnuli případné nedostupnosti kupujícího na místě určení a s tím spojeným komplikacím.

Při každé reklamaci je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z vad zboží uplatnil, co bylo obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požadoval; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. O oprávněnosti reklamace rozhodne prodejce ihned po přijetí reklamovaného produktu, u komplikovanějších případů do 3 pracovních dnů. V případě uznané reklamace spotřebitele nese náklady související s dopravou reklamovaného zboží prodávající.


 

Váš košík

Váš košík je prázdný.